”Tynningö i våra hjärtan” – Ny bok i juni 2017

 

 


En ö i Stockholms skärgård för tystnad och ro

Jag slogs av upptäckten att det var så tyst på Tynningö när jag kom ut på ön för att söka efter mitt smultron-ställe på 1990-talet. Visst, det hade varit tystare under den första halvan av 1900-talet, före de första bilarnas ankomst till ön (1949). Ångbåtarnas försynta, trygga dunkande, när de med början år 1875 anlöpte de ca 12 bryggorna på ön, var ett efterlängtat ljud. Då kom husfadern och andra som arbetade i stan ut till helgen – först 1938 fick man rätt till två veckors semester.

Det som hördes var de naturliga ljuden så att säga, tupparnas galande, en och annan skällande hund, gnäggande, bräkande och råmande i hagen. Barnens rop och intensiva lekpratande. Då som nu, korpar, hackspettar, ugglor, rådjur.

 

”Hovrätten brinner” – En uppföljare till spänningsromanen ”Attack på nämndemän”

”Attack på nämndemän” utkom den 23 november 2011 som den första spänningsromanen i sitt slag om att vara nämndeman i Sverige.

”Hovrätten brinner” kan ses som en uppföljare och fristående fortsättning till ”Attack på nämndemän” (2011) med utblickar inom domkretsen: hovrätten genomför förhandlingar i Visby tingsrätt i det s.k. ruinmålet. I Mora tingsrätt döms till påföljd för mord, som överklagas till Svea hovrätt. Johan Jakob Anckarström dyker upp ur sin fängelsehåla efter mordet på Gustav III.

Stockholms tingsrätt hör också till Svea hovrätts domkrets. Granne med Svea hovrätt ligger Högsta Domstolen, som ännu inte har något demokratiskt inslag i sin oerhört genomgripande verksamhet när det gäller tillämpningen av de lagar som fastställs genom Sveriges riksdag. Här sker nu ett omvälvande ”nytänk” i demokratisk riktning – tvärt emot vad en del högljudda jurister förespråkar. Dessa vill på allt sätt öka tjänstemannainflytandet till 100 % i hovrätten och utökat i tingsrätten. Kampen står om de folkvaldas rätt till inflytande och insyn.

Här framträder även åklagarsidan i sin viktiga roll som aktör mot försvararsidans likaså viktiga roll – en balans som är oundgänglig i fru Justitias blinda värld där alla ska ha samma chans till en likabehandling och rättvisa. Attackerna på nämndemännen övergår här till grövsta våld med mord och kidnappning. Missing people sätter in sina oanade resurser, vad vore polisen och andra myndigheter utan den urkraft som ligger i folkdjupen?

Sagt om första boken ”Attack på nämndemän”:

* Jag sträckläste boken… (hovrättsråd)

* Jag har nu läst boken med stor behållning. Den speglar verksamheten i domstol på ett intressant
sätt från nämndemannaperspektivet (rådman).

* Jag läste boken två gånger, det är mycket man får lära sig… (icke-nämndeman )

* En mycket läsvärd bok… medryckande språk… (icke-nämndeman )

* Boken är lärorik, klurig och mycket tankeväckande (nämndeman)

* En magnifik roman. Boken är ett fint exempel på vad man i mediebranschen brukar kalla infotainment;
en kombination av information och underhållning (överåklagare Brynolf Wendt, känd
från TV3:s Efterlysning, i recension i Nämndemannen nr 2 2012)

 

Vill Du bli nämndeman?

I regeringens utredning av Ett modern nämndemannasystem föreslås att 50 % av nämndemännen ska rekryteras fritt, alltså utanför de politiska partierna. Tanken är att yngre och medelålders nämndemän ska balansera den nuvarande åldersfördelningen. I denna bok och den tidigare får man mycket kunskap om att vara nämndeman. En viktig insats i det demokratiska samhället.

 

Författaren är verksam som nämndeman sedan över 20 år tillbaka, först i tingsrätt, däreſter fyra år i Migrationsdomstolen parallellt med 11 år i Svea hovrätt. Han har varit ordförande i Svea hovrätts nämndemannaförening under nio år. Fil.mag., skolledare och lärare samt eſter pensioneringen översättare och författare. Han har under en rad av år medverkat i tidningen Nämndemannen som krönikör och skribent.

Bilagans innehåll bl.a.

Grundläggande information inom rättsväsendet, se tidigare bok ”Attack på nämndemän”.

Här fortsatt information i rättsliga frågor:

* Advokatarvodena, ”taxa”
* Fotboja
* Knivlagen
* Livvakter
* Privatdetektiver i Sverige
* Straff
* Skadestånd
* Rättspsykiatriska utlåtanden
* Högsta domstolen
* JO, JK, RÅ
* Rikspolischef en
* Säkerhetspolisen
* Advokatsamfundet
* Fängelser och häkten
* Mord och avrättningar

Pris för Hovrätten brinner 150 kr inkl. porto och adm.

BÅDA BÖCKERNA får Du för specialpriset 250 kr inkl. porto och adm.
Gruppbeställning till föreningspris lämnas vid förfrågan.

Du är varmt välkommen att höra av Dig!


						 
				     
							 

Författare till ”Attack på nämndemän”

Övergrepp i rättssak

– En spänningsroman om att vara nämndeman i Sverige

Lagtexter och information som bilagor. 

Beställning

Välkommen att beställa boken som är på 300 sidor på plusgiro 45 98 16-5, pris 150 kr/ex. inkl. porto och exp. V.g. ange namn, adress, telefonnr., antal ex.

 

Gruppbeställning om 5 ex. eller mer enligt särskilt prislista.

 

Kan även beställas via e-post: leif.mgn@telia.com mot faktura (10 dagar)

V g ange namn, adress, tel. och antal ex. Även per tel. 070-600 51 51.     

Attack på nämndemän berättar om rättsfall i Sverige sett med de folkvaldas ögon – nämndemännens. Denna stora grupp på ca 8700 personer utgör en ofta anonym men betydelsefull grupp som har en insyn i tillämpningen av de lagar som Sveriges Riksdag – och därmed de folkvalda – stiftar.

Berättelsen ger en inblick i hur det är att vara nämndeman i Sverige, som tillsammans med yrkesjuristerna och med lika kraft och rätt fäller majoriteten av domarna i Sverige.

Nämndemännen möter varje dag åklagare och mer eller mindre kända försvarsadvokater som förekommer under tidningarnas ofta braskande rubriker. Men också de åtalade/tilltalade samt deras offer, målsägandena, som månad efter månad får vänta på den avgörande domen.

*   *   *

Den folkvalde Johan är nämndeman i Stockholms tingsrätt när berättelsen börjar. Rådhuset utsätts oväntat för mordförsök och brand.

Nämndemannen och invandraren Vlado sitter i rullstol när han kommer till Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm, där Svea hovrätt är inrymt sedan 1756. Vlado och Johan är goda vänner och har mycket att berätta för varandra.

Johan är också nämndeman i Migrationsdomstolen på Tegeluddsvägen – där tas upp ärenden från Migrationsverket som överklagats – svårt utsatta skyddssökande från Afghanistan, Pakistan, Mongoliet, Iran, Irak famlar efter möjlighet att ta sig igenom den strikta utlänningslagstiftningen med hjälp av advokat och inför domstolen med dess juristdomare och nämndemän.

Författaren Leif Magnusson är sedan 19 år tillbaka verksam som nämndeman först i tingsrätt och nu senast i hovrätt och migrationsdomstol vid sidan om sitt ordinarie yrke som lärare/skolledare. Han har under en rad av år medverkat i tidningen Nämndemannen som krönikör och skribent.

Bilagans innehåll:

 • Rättegångsbalken 4 kap.
 • Domareden
 • Utlänningslagen 4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande
 • Varför har Sveriges domstolar nämndemän?
 • BRA ATT VETA inför Din period som nämndeman
 • Nämndemännens Riksförbund – NRF
 • Tidningen Nämndemannen
 • Litteratur om nämndemän

MYNDIGHETER:

 • Domstolsverket
 • Justitiedepartementet
 • Justitieutskottet i riksdagen
 • Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
 • Kriminalvårdsanstalter (fängelser) – olika säkerhetsklasser
 • Domstolar i Sverige
 • Ordlista över några vanliga rättstermer
 • Övergrepp i rättssak (förklaring av begreppet):

Söker Du tysköversättare, norsköversättare eller dansköversättare? Till svenska! Jag hjälper Dig till lättlästa texter!

Jag heter Leif Magnusson och har min skrivarstuga i Stockholms skärgård.

* Har arbetat med tyska som arbetsspråk i ledande position under 13 år, arbetar med att översätta till ett lättillgängligt, lättläst och omedelbart språk.

* Är medlem i Sveriges Författarförbund: e-post: sff@sff.info Tel. +46-8-545 132 00, fax. +46-8-545 132 10

* Är medlem i ÖC – Översättarcentrum i Stockholm: e-post: info@oversattarcentrum.se Hemsida: www.oversattarcentrum.se Tel/fax. +46-8-556 048 40
* Är också medlem i SFÖ – Sveriges Facköversättarförening: e-post: info@sfoe.se Hemsida: www.sfoe.se Tel. +46-431-755 00, fax +46-431-769 90.

* Utbildning: Fil. mag. vid Stockholms Universitet:  tyska, nordiska språk (svenska, norska, danska, fornisländska), litteraturhistoria, pedagogik, har genomgått utbildning vid universitetet i Münster/Westfalen och på Goethe-Institutet i München.

* Har flerårig erfarenhet av facköversättning (medicin, teknik, juridik bl.a.) men även skönlitterära texter: Översatta verk: Från norskan: Per Isdal, Meningen med våld, 280 sid., Förlagshuset Gothia 2001. Från tyskan: ett kapitel i Egyptens faraoner, Könemanns förlag 1999. Från tyskan: Claus Schaefer, Akvariet, handbok, ca 96 sid., elch-text Verlag 2005. Från tyskan: Turkiet. Mediterrana delikatesser, 192 sid., (kokbok), Könemann 2006. Från engelskan/tyskan: Steven Raichlen, Grillhandboken, 490 sid., h.f. ullman/Tandem Verlag GmbH 2007. Från tyskan: Designer’s Destination (arkitektur och inredning), ca 800 sid. (bilderbok), h.f. ullman/Tandem Verlag GmbH (2008). Danska och norska texter av varierande omfattning; tyska noveller och dikter (Judith Hermann, Erich Kästner m.fl.).

Benötigen Sie Übersetzungen aus dem Deutschen, Norwegischen oder Dänischen ins Schwedische? Ich verhelfe Ihnen zu angemessenen Übersetzungen, die auch leicht zu lesen sind.

Ich heiße Leif Magnusson und habe meine Schreibhütte  in den Stockholmer Schären.

Ich war dreizehn Jahre in leitender Position tätig mit Deutsch als Verkehrs- und täglicher Umgangssprache. Mein Bemühen richtet sich daher auf klar strukturierte, eingängige Übersetzungen.

• Mitglied des Verband schwedischer Schriftsteller: e-mail: sff@sff.info Tel +46-8-545 132 00, fax. +46-8-545 132 10
• Ich bin Mitglied des ÖC (Übersetzerzentrum in Stockholm) E-mail: info@oversattarcentrum.se Web-Seite: www.oversattarcentrum.se Tel/fax. +46-8-556 048 40,

• sowie des SFÖ – Sveriges Facköversättarförening – Verband fachsprachlicher Übersetzer: e-mail: info@sfoe.se Web-Seite:www.sfoe.se Tel. +46-431-755 00, fax +46-431-769 90.

• An der Universität Stockholm habe ich den Grad eines M.A. erworben. Meine Studienfächer waren Deutsch und nordische Sprachen (Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Alt Isländisch) sowie Literaturgeschichte und Pädagogik. Ferner war ich Hörer an der Universität Münster/Westfalen und des Goethe-Instituts München.

• Ich habe mehrjährige Erfahrungen mit fachsprachlichen Übersetzungen (Medizin, Technik, Jura u.a.), aber auch mit schöngeistigen Texten. Bisher übersetzte Werke: Aus dem Norwegischen: Per Isdal, Meningen med våld (Der Sinn der Gewalt), 280 S., Förlagshuset Gothia 2001. Aus dem Deutschen: ein Kapitel in Egyptens faraoner (Die Welt der Pharaonen), Könemann-Verlag 1999; Claus Schaefer, Akvariet (Das Aquarium), 96 S., elch-text Verlag 2005. Aus dem Deutschen: Mediterrane Köstlichkeiten TÜRKEI (Kochbuch), 192 S. 2006 Könemann Verlag. Aus dem Deutschen/Englischen: Steven Raichlen, Grillhandboken, 490 S., h.f. ullman/Tandem Verlag GmbH 2007. Aus dem Deutschen: Designer’s Destination (Architektur und Einrichtung), etwa 800 S. (Bilderbuch), h.f. ullman/Tandem Verlag GmbH (2008)

Dänische und norwegische Texte in verschiedenem Umfang; deutsche Novellen und Gedichte (Judith Hermann, Erich Kästner und andere mehr).

Are you looking for someone to translate your German, Norwegian or Danish texts into Swedish?

I´ll help you to easy read texts!
My name is Leif Magnusson and have my ”writers cottage” in the Stockholm Archipelago.

* I´ve worked with German in my profession on a leading level for 13 years and translate into an available, easy read and immediate language.

* Member of Swedish Writer’s Association: e-mail: sff@sff.info Tel +46-8-545 132 00, fax. +46-8-545 132 10

* I´m a member of ÖC – Översättarcentrum (Translator centre in Stockholm) E-mail: info@oversattarcentrum.se  www.oversattarcentrum.se Tel/fax:+46-8-556 048 40
* and of SFÖ. (The Swedish Professional Translators Organisation) Email: info@sfoe.se www.sfoe.se Tel. +46-431-755 00, fax +46-431-769 90.

* Education: Degrees of master of science in German, Nordic languages (Swedish, Norwegian, Danish and Ancient Icelandic), Literature History, Pedagogics at Stockholm University. I have also been educated at the University of Münster/Westfalen (Germany) and at the Goethe Institute in München.

* I have many years of experience in both fictions and professional translation (such as: medicine, techs, law). Translated works: From Norwegian: Per Isdal Meningen med våld (The Meaning of violence), 280 pages., publisher: Gothia 2001. From German: One chapter in The pharaos of Egypt, publisher Könemann 1999. From German: Claus Schaefer, Akvariet (the Aquarium), 96 pages., publisher: elch-text 2005. From German: Mediterrane Köstlichkeiten Turkey (Cookbook) 192 pages, Published 2006 by Könemann. From English/German: Steven Raichlen, Grillhandboken (Cookbook), 490 pages., h.f. ullman/Tandem Verlag GmbH 2007. From German: Designer’s Destination (architecture and interior design), 800 pages (picture book), h.f. ullman/Tandem Verlag GmbH (2008).

Danish and Norwegian texts of varying extent; German short stories and poems (Judith Hermann, Erich Kästner and others)

Lärare i tyska

Tyska baskunskaper med utgångspunkt i svenska, grammatik på enklare sätt. Tala, läsa, skriva tyska – grundkunskaperna!

Kurs 10 lektionstimmar (à 45 minuter) –

Alt. 1. En dubbeltimme i veckan = 5 veckor.

Alt. 2. Koncentrationskurs en vecka – en dubbeltimme per dag.

Pris: 400 kr/tim + moms. Totalt 5000 kr.

Introduktionspris 4 500 kr

Annan uppläggning efter önskemål.

Lärare i svenska/språkpedagog

Svenska som andra-tredjespråk, socialt, kommunikativt, yrkesnytttigt för forskare, affärsmän/-kvinnor, konsulter och andra professioner.

Kurs 10 lektionstimmar (à 45 minuter) –

Alt. 1. En dubbeltimme i veckan = 5 veckor.

Alt. 2. Koncentrationskurs en vecka – en dubbeltimme per dag.

Pris: 400 kr/tim + moms. Totalt 5000 kr.

Introduktionspris 4 500 kr

Annan uppläggning efter önskemål.