”Hovrätten brinner” – En uppföljare till spänningsromanen ”Attack på nämndemän”

”Attack på nämndemän” utkom den 23 november 2011 som den första spänningsromanen i sitt slag om att vara nämndeman i Sverige.

”Hovrätten brinner” kan ses som en uppföljare och fristående fortsättning till ”Attack på nämndemän” (2011) med utblickar inom domkretsen: hovrätten genomför förhandlingar i Visby tingsrätt i det s.k. ruinmålet. I Mora tingsrätt döms till påföljd för mord, som överklagas till Svea hovrätt. Johan Jakob Anckarström dyker upp ur sin fängelsehåla efter mordet på Gustav III.

Stockholms tingsrätt hör också till Svea hovrätts domkrets. Granne med Svea hovrätt ligger Högsta Domstolen, som ännu inte har något demokratiskt inslag i sin oerhört genomgripande verksamhet när det gäller tillämpningen av de lagar som fastställs genom Sveriges riksdag. Här sker nu ett omvälvande ”nytänk” i demokratisk riktning – tvärt emot vad en del högljudda jurister förespråkar. Dessa vill på allt sätt öka tjänstemannainflytandet till 100 % i hovrätten och utökat i tingsrätten. Kampen står om de folkvaldas rätt till inflytande och insyn.

Här framträder även åklagarsidan i sin viktiga roll som aktör mot försvararsidans likaså viktiga roll – en balans som är oundgänglig i fru Justitias blinda värld där alla ska ha samma chans till en likabehandling och rättvisa. Attackerna på nämndemännen övergår här till grövsta våld med mord och kidnappning. Missing people sätter in sina oanade resurser, vad vore polisen och andra myndigheter utan den urkraft som ligger i folkdjupen?

Sagt om första boken ”Attack på nämndemän”:

* Jag sträckläste boken… (hovrättsråd)

* Jag har nu läst boken med stor behållning. Den speglar verksamheten i domstol på ett intressant
sätt från nämndemannaperspektivet (rådman).

* Jag läste boken två gånger, det är mycket man får lära sig… (icke-nämndeman )

* En mycket läsvärd bok… medryckande språk… (icke-nämndeman )

* Boken är lärorik, klurig och mycket tankeväckande (nämndeman)

* En magnifik roman. Boken är ett fint exempel på vad man i mediebranschen brukar kalla infotainment;
en kombination av information och underhållning (överåklagare Brynolf Wendt, känd
från TV3:s Efterlysning, i recension i Nämndemannen nr 2 2012)

 

Vill Du bli nämndeman?

I regeringens utredning av Ett modern nämndemannasystem föreslås att 50 % av nämndemännen ska rekryteras fritt, alltså utanför de politiska partierna. Tanken är att yngre och medelålders nämndemän ska balansera den nuvarande åldersfördelningen. I denna bok och den tidigare får man mycket kunskap om att vara nämndeman. En viktig insats i det demokratiska samhället.

 

Författaren är verksam som nämndeman sedan över 20 år tillbaka, först i tingsrätt, däreſter fyra år i Migrationsdomstolen parallellt med 11 år i Svea hovrätt. Han har varit ordförande i Svea hovrätts nämndemannaförening under nio år. Fil.mag., skolledare och lärare samt eſter pensioneringen översättare och författare. Han har under en rad av år medverkat i tidningen Nämndemannen som krönikör och skribent.

Bilagans innehåll bl.a.

Grundläggande information inom rättsväsendet, se tidigare bok ”Attack på nämndemän”.

Här fortsatt information i rättsliga frågor:

* Advokatarvodena, ”taxa”
* Fotboja
* Knivlagen
* Livvakter
* Privatdetektiver i Sverige
* Straff
* Skadestånd
* Rättspsykiatriska utlåtanden
* Högsta domstolen
* JO, JK, RÅ
* Rikspolischef en
* Säkerhetspolisen
* Advokatsamfundet
* Fängelser och häkten
* Mord och avrättningar

Pris för Hovrätten brinner 150 kr inkl. porto och adm.

BÅDA BÖCKERNA får Du för specialpriset 250 kr inkl. porto och adm.
Gruppbeställning till föreningspris lämnas vid förfrågan.

Du är varmt välkommen att höra av Dig!


			

1 thought on “”Hovrätten brinner” – En uppföljare till spänningsromanen ”Attack på nämndemän”

 1. Anna-Nina Deltinger Svara

  Hej! Jag vill gärna köpa de två böckerna för 250kr. Är själv nämndeman sedan några år tillbaka och är säker på att jag har mycket att lära.
  Min adress är:
  Anna-Nina Deltinger
  Beguvsgatan 32a
  215 59 Malmö

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *